BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ

DLE ČSN 33 0166 ed.2 ( HD 308 S2:2001 )

TYP VODIČE
Počet žil písm. kód
Ochranný vodič PE
Střední vodič N
Fázový vodič L/L1
Fázový vodič L/L2
Fázový vodič L3
   
NN kabely bez ochranného vodiče pro pevné uložení
2-0
( D )
3-0
( A )
*)3
( D )
4-0
( D )
5-0
( D )
>5-0
( D )
           
  ČÍS
LO
VA


ŽÍLY
 
     
         
NN kabely s ochranným vodičem pro pevné uložení
3-J
( C )
4-J
( B )
*)4
( C )
5J
( C )
>5-J
( C )
  ČÍS
LO
VA


ŽÍLY
 
     
         
Harmonizované
kabely typu H
2-X 3-G 4-G *)4-G 5-G >5-G
 
  ČÍS
LO
VA


ŽÍLY
   
       
           
Flexibilní kabely
národní typ A
3-X *)3 4-X 5-X >5-X
         
  ČÍS
LO
VA


ŽÍLY
   
       

*) - Speciální série

Dle vzoru fa. Draka Kabely
   
  webmaster