Článek: Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
(Kategorie: Revizní technik E4)
Zaslal webmaster
05. 12. 2009 - 11:01:04

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
tel.: 553 696 154, Fax : 553 626 672, e-mail: opava@suip.cz

buresezs@volny.cz

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Opava

e-mail / 15.11.2009
2238/1.40/09
Ing. Záloha /553 696 353
2009-11-25

                                            

Vážený pane, dne 15.11.2009 jste se prostřednictvím e-mailu dotazoval, na provádění revizí podle nové normy ČSN 33 1600 ed.2.

K tomuto Vám sdělujeme, že skutečnosti vyplývající z vydání této nové normy ČSN 33 1600 ed.2 jsou momentálně předmětem jednání mezi SÚIP , ITI Praha a dalšími zainteresovanými subjekty.

SÚIP v rámci připomínkového řízení k normě ČSN 33 1600 ed.2 postupoval v souladu se svým oficiálním vyjádřením ohledně provádění revizí el. ručního nářadí a el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 respektive ČSN 33 1610. Mimo jiné jsme navrhovali nové znění této normy, a to v následující podobě: „Ověřování el. spotřebičů a el. ručního nářadí během používání - prohlídkami a kontrolami“ , námi navrhované znění nebylo akceptováno.

Závěrem Vám sdělujeme, že příloha která měla být součástí Vámi zaslaného e-mailu nám nebyla doručena.


S pozdravem

Ing. Ondřej Varta

ředitel odboru bezpečnosti práce
Tento článek je od
( http://elektrospolek.cz/diskuse/news.php?extend.67 )