Článek: Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
(Kategorie: Fórum EŽS Brno)
Zaslal webmaster
07. 08. 2008 - 15:53:36

zaslal: p.Štěpán VALENTA
***************************************************************

Vážení kolegové z vedení ČES Praha a UE ČR se sídlem v Liberci, posílám Vám první poznámky, nová zjištění a připomínky k návrhu komplexů zákonů o Živnostenském podnikání a o VTZ: (vyhrazených technických zařízeních):

Předkládané materiály jsou zcela zásadní pro další činnost revizních techniků v ČR: Materiál je určen zatín pouze pro Vaši potřebu. A bude postupně upřesňován.

Od úřadu vlády ČR jsme nově získali kontakty na další zaiteresované úředníky na příslušných ministerstvech.

0) Návrh nového živnostenského zákona nás zatím nemusí příliž zneklidňovat. Zatím platí zákon 174 a vyhláška 50. A přeřazení revizí a montáží do elektroinstalaterství není zásadní problém. Nicméně zástupce MPSV by nás raději viděl ve skupině živností vázaných - podobně jak je to v novém zákoně u drážních zařízení (a jak je to i nyní...)

1) Horší je to z návrhem o VTZ, o kterém zatím netuším kdo napsal.... (Ale z mnoha rozhovorů zapadá do názorů blízkých energetice....)

2) Model zajišťování revizí pomocí cetifikovaných právnich osob vychází z nového Německého vzoru. U nás má být takovou certifikační autoritou Český institut pro akreditaci.

3) Zkoušky po 5 letech za 10 000,- Kč; (pojištění firmy min. na 30 milionů...)

4) Taková revizní firma má zaměstnávat nebo najímat ostatní RT na provádění vlastních revizí. V této verzi by to byl konec samostatného podnikání fyzických osob jako revizních techniků.

5) V předloženém návrhu není však příloha se zařazením jednotlivých profesí (plyn, tlakaři, výtaháři, elektrikáři...) do jednotlivých kategorií....

Závěr: Máme-li se vyjádřit k takto neúplnému návrhu (bez přílohy) doporučuji ho nepodporovat.. Při zařazení el. zařízení do kategorie 1 nebo 2 platí v předloženém návrhu vše výše uvedené.

Revize od 1.1.2011 by jsme již nevykonávali samostatně na svůj živnostenský list, ale jen jako zaměstnanci nebo smluvní partneři!!!!

Na podporu tohoto mého názoru lze uvést, že ani mnou oslovení úřednicí z raději nejmonovaných klíčových institucí byli možností řešení revizí pomocí certifikovaných instituci minimálně překvapeni a rozhodně ho nepodporovali.

I z těchto indicií, je jasné, že komplex několika nově připravovaných zákonů není vůbec sladěn a to nám dává šanci mnoho věcí korigovat ve prospěch našich členů (revizních techniků).

Z termínů které zatím znám: do 30.6.2007 se má rozhodnout o certifikační autoritě během léta by mohla začít o těchto nových návrzích probíhat veřejná diskuze do 31.12.2007 pak má být vydám kompletní balík zakonů, který k 1.1.2008 ukončí platnost staré vyhl. 50, zákona 174 (včetně jeho novelizace 124..) .

Za ČES Praha Štěpán Valenta - svazový předseda


Tento článek je od
( http://elektrospolek.cz/diskuse/news.php?extend.26 )