Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
Saturday 31 July 2010
Stížnost na práci stavebních úřadů ve věci projektové dokumentace elektro a legislativu obecně
V Brně dne 20.7.2010

Vážený pane ombudsmane,

jménem Elektrotechnického živnostenského společenstva v Brně (EŽS Brno) a Sdružení elektrotechniků jižní Moravy při Okresní hospodářské komoře Brno město se na Vás obracíme s žádostí a podnětem k prošetření práce stavebních úřadů (SÚ) a autorizovaných inspektorů (AI) ustanovených podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., hlava III., § 143 - 151 a vyhlášky č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech jako nejvyšších kontrolních úřadů státu zpracovávané projektové dokumentace (PD) vyhrazených elektrických technických zařízení (VETZ). Řádně a odborně zpracovaná PD VETZ je základním předpokladem pro zajištění minimalizace škodních a životních rizik jak na majetku státu tak i osobního majetku občanů ČR a života i zdraví osob.

Elektrotechnici obou výše uvedených organizací se trvale a dlouhodobě, v každodenní praxi setkávají s nekompetentním a mnohdy až laxním přístupem některých SÚ k přístupu kontroly úplnosti a věcné, rámcové správnosti a obsahové náležitosti PD VETZ.
Nedostatky zjišťujeme zejména v oblasti nevyžadování řádné PD VETZ obecně, zejména u některých typů budov v majetku státu, rodinných a bytových domů, rekonstrukcí elektroinstalace ve stávajících objektech a k rekonstrukcím staveb, kde je do VETZ (vč. bleskosvodu) zasahováno zcela zásadně stavebními pracemi (změna dispozice, nově navržená střecha atd.).

Podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je VETZ stavba (dílčí stavba objektu). Při samotném stavebním řízení na SÚ ovšem při změnách staveb není v mnoha případech vyžadována PD VETZ a při kolaudaci dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), tak jak to vyžaduje stavební zákon Objekty jsou po schválení a kolaudačním řízením uvedeny do trvalého provozu a VETZ je proti zákonně provozováno do konce své životnosti (odstranění stavby) bez dokumentace k VETZ.
Vydaná vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby není v praxi respektována a SÚ jako nejvyšším kontrolním státním orgánem není vyžadováno její dodržování.
Ke stavebnímu řízení nebývá často PD VETZ ani předložena a nebo je zpracována v rozsahu neodpovídajícím dnešní legislativě vyhláška č. 499/2006 o technické dokumentaci staveb. Pracovníci SÚ jsou z pohledu elektrotechnické kvalifikace laici viz vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a tak obtížně rozeznávají případné nedostatky PD, z pohledu VETZ.

Příkladů, kdy dva projektanti navrhnou stejnou (obdobnou) stavbu, avšak každý v jiném rozsahu, a ze strany SÚ není připomínek a stavby jsou kolaudovány a to i v případech, kdy nejsou dodrženy všechny platné požadavky legislativy a je jich celá řada.
V praxi také bývají často mnohé i rozdílné stavby kolaudovány rovnocenně – bez připomínek k PD VETZ. Jedná se například i o nouzové a protipanické osvětlení, použití kabelů z pohledu požární bezpečnosti, nouzové vypnutí atd. tedy o řešení nouzových stavů v budovách, které mohou nastat kdykoliv bez varování a pak je velmi ztížena evakuace osob z budov a naopak podporováno šíření požáru po kabelech , což je velmi nebezpečné zejména u výškových budov.
Vzhledem k integraci českých norem do norem nadřazené evropské normalizační struktury jsou elektrotechnici neustále nuceni, tlakem trhu, se vzdělávat a periodicky obnovovat informace, podle nově vydávané i periodicky aktualizované legislativy (Nařízení Rady EU, Nařízení vlády ČR, Zákony a vyhlášky ČR, ČSN-EN, ČSN). To je samozřejmě velmi časově a finančně náročné (zde by bylo velkým přínosem pro zajištění bezpečných a spolehlivých elektroinstalací a bleskosvodů, pokud by jste mohl svou velkou mocí pomoci prosadit bezplatné poskytování norem elektrotechnikům například prostřednictvím internetu, tak jak je tomu například ve Velké Británii).
Když pak, tyto náročně získané poznatky o požadavcích legislativy, odborníci chtějí zavádět do reálné praxe, často narážejí na odpor investorů. Proto ten odborník, který investorům nevyhoví a PD „neošidí“ je mnohdy nahrazen často i nekompetentními (vyhl. č. 50/1978 Sb.) pracovníky, kteří ať již z neznalosti nebo finančního prospěchu tyto zakázky zpracují, podle požadavků investorů bez ohledu na legislativu. Je paradoxem, že v současné době nemá projektant VETZ oporu ve státní správě (při kolaudaci max. hasič vznáší požadavky na požární bezpečnost a hygiena na osvětlení), tedy není striktně zajištěno odborné zkontrolování jak projektové přípravy, kterou by mohl zkontrolovat například Elektrotechnický odborný dozor (ETOD) tak stavby samotné při kolaudaci. Ani případy tragické v tomto směru nic pozitivního nepřinesly.
Byli bychom rádi pokud by nám Váš úřad mohl také pomoci zařadit do legislativy spojené s prácí SÚ VETZ jako důležitou stavební profesi, která může, být při nedostatečné kontrole ETOD, životně nebezpečná osobám přímo úrazem elektřinou nebo způsobit dílčí nebo dokonce likvidační škody na majetku, tak jak již bylo uvedeno v úvodu dopisu.

U oboru plynofikace je již toto zavedeno a SÚ požadují ke každé stavbě nebo její změně, ve které jsou instalovány rozvody technických paliv (například zemního plynu), dokonalou PD ve stupni jak stavení povolení tak realizačním například s rozkreslením detailu od přípojky až po ventil ke spotřebiči (sporáku kotli, atd.). Domníváme se, že tímto směrem by také měla být směřována kontrolní práce SÚ i v oboru VETZ,

Dále k Vašemu úřadu vznášíme podnět:
a) k prošetření práce SÚ ohledně kontroly předkládané výkresové elektrotechnické dokumentace pro stavební povolení z hlediska autorizace dle zákona č. 360/1992 neboť elektrotechnickému společenstvu jsou známy případy, kdy PD VETZ předkládanou SÚ zpracuje pracovník se vzděláním neelektrotechnického směru bez osvědčení vydaného v souladu s vyhláškou č.50/1978 Sb., tedy bez potřebného doloženého elektrotechnického vzdělání a kvalifikace.

b) k prošetření odborné kvalifikace pracovníků SÚ vzhledem k odborné kontrole a úplnosti zpracované PD VETZ. Tuto kontrolu na SÚ kontroluje ve většině případů pouze stavební inženýr nebo technik (z pohledu elektrotechnické vyhlášky č.50/1978 Sb.) laik a často se tak stává, že obsah PD VETZ není v souladu se stavební dokumentací dle vyhlášky č. č.499/2006 Sb.

Závěrem dodáváme, že bez kvalitní PD nelze VETZ řádně realizovat, provozovat, udržovat a kontrolovat podle požadavků jak národní tak i nadnárodní legislativy


Vážený pane ombudsmane, děkujeme Vám za Váš čas a snahu pomoci napravit křivdy současnosti týkající se klidného spánku všech občanů ČR neboť elektrickou energii, která při nesprávném užití může způsobit i smrt či nedozírné finanční škody na majetku , téměř v každé domácnosti a organizaci s působností v ČR.

S pozdravem

Za EŽS
Mistr společenstva: Milan Bureš
Vyřizuje: Martin Olbrecht;e-mail:olbrechtm@seznam.cz , tel.: 775 253 466

EŽS Brno: Elektrotechnické živnostenské společenstvo Brno-město, Brno-venkov
Mistr společenstva: Milan Bureš
Sídlo: Chudobova č.61, PSČ 615 00, Brno
Spojení: mobil: 608846468, 548534774
Internet: http://www.elektrospolek.cz
Schránka: e-mail:buresezs@volny.cz
Kancelář EŽS: EŽS Brno – Chudobova 61, PSČ 615 00, Brno
Kancelář ÚE ČR – JmK: ÚE ČR – JmK Chudobova 61, PSČ 615 00 Brno


Za SEJM (Sekce elektrotechniků jižní Moravy při regionální hospodářské komoře Brno)

Předseda: Jiří Reich

[Příspěvek zaslal : bures]

Finální verze článku : Stáhni ZDE( pdf )


Příspěvek zaslal webmaster on 31. 07. 2010 - 22:09:12 | Číst/Poslat komentář: 0 | printer friendly
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 0
jedinečný: 0

Tato stránka celkem ...
celkem: 48590
jedinečný: 22197

Celkový počet přístupů ...
celkem: 74547
jedinečný: 35743
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist