Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
Monday 18 February 2013
LETITÉ PROBLÉMY V ELEKTROTECHNICE od roku 1990
LETITÉ PROBLÉMY V ELEKTROTECHNICE od roku 1990
- jak je nazvat a hlavně jak je vyřešit -
Do roku 1990 v naší republice (české a slovenské) v oblasti elektrotechniky byla hlavní a řídící složka ČSVTS (Česká a slovenská vědeckotechnická společnost) – sekce PUREZ (Pro Údržbu a Revizi Elektrických Zařízení). Tato sekce PUREZ byla neopomenutelným účastníkem veškerých jednání v legislativě, v normotvorbě, při zpracování zásad bezpečné práce a mnoha jiných podoborů v elektrotechnice. Schvalovala místa a doby konání všech elektro seminářů, akcí, konferencí apod. Bezprostředně po „sametové revoluci“ se na jaře 1990 sešli odborníci elektro z české republiky na nádraží ČD v Pardubicích s cílem ponechat ve stávajícím složení tehdejší složku ČSVTS – PUREZ. Nestalo se a od té doby vznikly v ČR pro elektrotechniku desítky různých cechů, společenstev, regionálních uskupení apod., jejich (asi) jediný cíl byl zrušit (a paralyzovat) vysoce funkční celostátní systém, nikoliv „sjednotit“ elektrotechniky. Jednalo se především o pracovníky elektro – zaměstnance (nebyla ještě tzv. OSVČ), projektanty a revizáky elektro. A jak to vypadá z pohledu v roce 2013 !!!

1. nejednotnost pracovníků elektro (montážníci, projektanti, revizní technici apod.
- od roku 1990 bylo provedeno mnoho snah o sjednocení elektrotechniků v ČR – ale nedošlo k faktickému sloučení (sdružení) ale jen k utvoření nejdříve Český svaz elektro ČSE (nyní ESČ), Český elektrosvaz (ČES), Svaz moravskoslezských podnikatelů, v roce 1994 pak k založení Hospodářské komory CR a pak Sekce elektro HK ( SE HK CR), později pak Unie elektro ČR a dalších. Současně vznikaly cechy elektro (Zlín, Hodonín, Žďár n/S, Jihlava, Plzeň apod.) a Živnostenská společenstva elektro (EŽS Brno..) vzniklo také Sdružení elektrotechniků jižní Moravy (SEJM) atd. naposled v roce 2010 vznikla Elektrotechnická společnost ČR (ESCR. Vůbec se nedařilo tato „sdružení..“ ustavit ve všech krajích, oblastech či okresech a vůbec se nepodařilo „aktivovat“ pracovníky elektro, kteří jsou v zaměstnaneckém stavu (je jich více než 50% z celkového počtu všech pracovníků elektro. Nejsou „aktivováni“ živnostníci elektro, z projektantů elektro jen pár procent je v ČKAIT, revizní technici jsou „bezprizorní“ Dochází tedy k nejednosti. Tento stav velice vyhovuje vedení státu, neboť tím, že nejsme schopni se spojit, dohodnout, sdružit – nemá vedení státu žádného spolehlivého protivníka – a jsme tedy jen „stádem ovcí“, které jakýkoliv bača dovede tam, kde chce stádo mít

DOPORUČENÍ –
a) na celostátní úrovní CR nově zaregistrovat či přeregistrovat „jakoukoliv fungující Elektrotechnickou společnostý“ jako otevřenou základnu pro všechny elektrotechniky a elektrotechnické firmy z ČR. Teprve pak vytvořit v krajích, regionech, eventuelně i okresech na Krajských, Regionálních a Okresních hospodářských komorách jejich „malé“ profesní společenstva. Samozřejmě s jiným vedením, ale s celorepublikovou působností.
b) Formou dotazníkové akce pro všechny pracovníky elektro (elektrikáře, techniky, projektanty, revizní techniky apod.) se dotázat, jaký systém by chtěli a pak formou „zezdola“ vytvořit nejdříve okresní, pak krajská či regionální a nakonec celostátní uskupení, vy\tvořené zákonem

2. problematika kvalifikace, vzdělání,
- v současné době jako jediná (i když částečně nevyhovující) vyhl.ČUBP č.50 (stará více než 35 let), obsahující již neexistující profese, naopak zcela chybí nové, moderní pojetí vzdělání elektro, zcela chybí zásady pro pokračování celoživotního vzdělávání dospělých elektroodborníků (projektantů, revizáků a ostatních pracovníků). Není zde kontinuita pro §11 odst.4 – učitelé (kdysi to bylo jen pár učitelů na škole – nyní jsou to všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci na školách - a ti v mateřských školách !! Není žádný systém v tomto vzdělávání, většinou se hovoří jen o přezkoušení“

DOPORUČENÍ
připravit nikoliv novou vyhl.o kvalifikaci či novelu vyhl.50, ale tzv.TNI – informaci a tam, uvést vše, co je nutno změnit – neuvádět odbory, nepožadovat přítomnost zástupců energetiky, nemít povinnost oznamovat termín konání zkoušek orgánům SOD, uvést nutnost proškolení, požadovat jako podklad pro vydání Osvědčení Zápis o zkoušce, upřesnit typy a způsoby odborného el.vzdělání apod.

3. .problematika odborné praxe
Popis : málokterý absolvent UŠ, SŠ či VŠ má šanci po ukončení jakéhokoliv stupně vzdělání elektro absolvovat za předem definovaných podmínek odbornou praxi, kterou by si zdokonalil své postavění a doplnil nabyté odborné znalosti:

DOPORUČENÍ
Zajistit systém s úhradou nákladů (třeba z Úřadu práce) pro poskytovatele odborné praxe

4. Problematika návaznosti vzdělání elektro na „celoživotní“ vzdělávání dospělých a dalšího celoživotního vzdělávání elektrotechniků
- „moduly“ vzdělávání elektro na učilištích, SŠT, ISŠ, SPŠE, bakalářské a úplné vysokoškolské vzdělávání pro žáky a studenty. Pak intenzivně se podílet na novém a moderním systému celoživotního vzdělávání dospělých pracovníků elektro.
- Podílet se na novém systému učňovského školství – odtrhnout ho od státu – a opět přejít k systému učňovského vzdělávání u firem. Dát prioritu HK CR i v oblasti odborného vzdělávání

DOPORUČENÍ
-
-

5. problematika projektování elektro a LPS
- dnes je velmi málo schopných elektroprojektantů, zejména mladých a proto jej „dublují“ stavební projektanti, kteří kdysi získali nějaký projekt elektro a ten nyní „slepě“ kopírují

DOPORUČENÍ
Zajistit vhodné SW vybavení pro jednoduché projektování E a LPS pro firmy elektro a pro OSVČ (u OSVČ rozšířit o §10) a SW pro jednoduché projektování rozvaděčů Nn do 63A

6. problematika „revizních“ techniků (snad pracovníků pro kontrolu a revize v oblasti elektro a LPS. Naprosto nedokonalý systém nynějšího „získávání“ nových „Osvědčení“ od orgánů TI CR – nepožadují „cvičné“ revize, nepožadují ani přípravné školení budoucích RT, ale po zaplacení částky cca 8-10 tis.Kč „nějaké“ agentuře Osvědčení dostanou

DOPORUČENÍ
Toto školení a přezkoušení nových RT by měl orgán dozoru přenechat celorepublikové elektrotechnické organizaci, stejně jako periodické přezkušování by mělo mít jiná kriteria, např..požadavek pravidelných školení – jako např.ČKAI

7. problematika vydávání Osvědčení, Oprávnění, Živnostenských listů. Kdo je vydává, kdo je kontroluje a další podrobnosti

DOPORUČENÍ
Zcela od základu přehodnotit a změnit

8. problematika dokazování kvalifikace (vandrbuch) k získávání vědomostí a znalostí – odborná praxe

DOPORUČENÍ
Zajistit metodiku a vydat podmínky

9. problematika kontrolní činnosti – na projektanty, na dodavatele montáží, na revizní techniky, na „vydavatele“ Osvědčení, Oprávnění, ŽL, na Stavební úřady a pod . Co dělá a kontroluje TI CR? Co dělá a kontroluje (a kým) ČUIP a jejich OI ? Jak kontroluje činnosti naší odbornosti Živnostenký úřad ? A výše uvedení – s jakými výsledky ?

DOPORUČENÍ
Zcela od základu přehodnotit a změnit

10. problematika všech norem ČSN a ČSN EN v oblasti elektro a LPS.

DOPORUČENÍ
Plnění norem vyžaduje kdo? Stát, pojišťovny, hasiči či kdo? Ten,kdo vyžaduje plnění norem by měl dát ZDARMA veškeré požadované normy (včetně Zákonů a \vyhlášek) zdarma k dispozici

Jarda Miklík – Žďár n/S
Jeden konkrétní případ „bordelu“ v elektro normách ( jsou jich ale stovky!!!)
Je to problematika normy ČSN 332000-7-701 ed.2 (2007) – „pevná sprchová růžice“ v prostorách s vanou či sprchou. Dle sdělení a výkladu této ČSN se jedná jen o prostory s vanou a sprchou, kde je „pevná, nesnímatelná sprchová růžice“, znamená to tedy, že ŽÁDNÁ naše koupelna této ČSN NEVYHOVUJE – snad jen společné sprchy v tělovýchovných zařízeních a sociálkách !!!

Zde máte můj dotaz a odpověď CVUT FS Praha doc.Ing.Garlíkovi
Vážený pane inženýre,
V TZBinfo v pondělí 16.8.2010 je velmi zajímavý článek k problematice ochranných zón v prostorách s vanou a sprchou dle ČSN 332000-7-701 (ed.2). Můj dotaz na vás je proto, že ČSN 332000-7-701 ani původní, ani nová v ed.2 neřeší zóny ve výše uvedených prostorách tam, kde jsou sprchové „růžice“ pohyblivé, tzn.že jsou na 1 až 1,5m dlouhé hadici.

V ČSN i ve vašem článku uvádíte jen pojem „upevněná sprchová hlavice“ nebo „nesnímatelná hlavice sprchy“. V mé praxi revizního technika elektro jsem v posledních 20ti letech !!! neviděl v žádném RD, žádném bytě, i nemocničních, lázeňských a podobných koupelnách v ČR, žádnou „upevněnou sprchovou hlavici“ nebo „nesnímatelnou hlavici sprchy“. Pouze ve společných sprchách v závodech, školách, tělovýchovných zařízeních apod. a nových sprchových kabinách lze vidět „upevněnou sprchovou hlavice“ nebo „nesnímatelnou hlavice sprchy“. Navíc – téměř všechny naše pohyblivé hlavice sprch mají regulovatelný výtok, přičemž zpravidla vždy alespoň jedna poloha má na výstupu „tlakovou vodu“, která dostříkne až 5-8m, někdy i dále. Tedy v tomto případě je pojem „zóna“ (uváděný v ČSN)v prostorech s vanou či sprchou úplně zbytečný, neboť usměrněný paprsek vody nevědomky (natož cíleně !!) poruší veškeré, vědecky stanovené zóny a dostane se do kontaktu se všemi elektrickými zařízeními v „dosahu“ a to někdy i mimo výše uvedené prostory.

Při mých cestách po západní Evropě jsem nikde – ani v soukromých bytech, ani v hotelových koupelnách neviděl jinou, než „upevněnou sprchovou hlavice“ nebo „nesnímatelnou hlavici sprchy“. Pouze v roce 2011 jsem na Ukrajině, na Krymu ve městě Yevpatoria v sanatoriu Oren-Krym viděl koupelny po rekonstrukci s pohyblivou sprchovou hlavicí, ta však byla v „horním“ závěsu dokonale připevněna, že s ní bylo možno jen „kývat“.
Můj dotaz tedy zní: jak řešit zóny v těch prostorách, kde je použita pohyblivá sprchová hlavice, většinou tam nejsou sprchové kabiny s vodotěsnými dveřmi ke stropu, u vany jsou někdy jen textilní závěsy, většinou však bez závěsů.

Prosím, nezabývejme se vědecky problematikou, která není, ale neutíkejme od řešení problémů, které jsou

Děkuji

Jaroslav Miklík, cechmistr Cechu elektro okr.Žďár n/S, člen předsednictva UE CR a revizní technik elektroVážený pane Miklku,
omlouvám se za opoždění. Měl jsem dovolenou a pracuji od 6.9.2010, včera jsem se k tomu Vašemu dotazu nedostal.-Takže krátce.
U nás není žádná norma, která by se zabývala záležitosti, kterou popisujete. Rovněž v zahraničí je to podobně, jen s tím, že i dle mého názoru nemúže žádná elektrotechnická norma stanovovat jak budou jednotlivé zóny zajištěny (přepážkou, závěsem, atd.). To je asi záležitost stavebního zaměření. Zde nedošlo ke koordinaci mezi elektrotechniky a stavebními specialisty. To je chyba. Snad ještě malou věc: jednotlivé zásuvky i světelné spotřebiče by mohly mít krytí proti stříkající vodě, někde se i toto řeší. Tím by bylo vše zabezpečeno. Ale ještě jednou, naše norma i normy se k tomuto nevyjadřují.
Já osobně bych to řešil krytím elektrických zařízení nebo zóny u zákazníka definoval a doporučil řešení. Normy jsou přece jen doporučující záležitostí, každé lepší řešení je možné!

Doc.Dr.Ing. Garlík, ČVUT fsb Praha


PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Ke stažení zde

A ZASLÁNÍ NA ADRESU :

mseso@email.cz[Příspěvek zaslal : Bureš Milan]
Příspěvek zaslal webmaster on 18. 02. 2013 - 16:20:51 | Číst/Poslat komentář: 0 | printer friendly
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 0
jedinečný: 0

Tato stránka celkem ...
celkem: 48590
jedinečný: 22197

Celkový počet přístupů ...
celkem: 74547
jedinečný: 35743
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist