Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2019
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
Z Á P I S KULATÝ STŮL 20.2.2010, téma „Zákon o provozu vyhrazených TZ“
Z Á P I S
KULATÝ STŮL 20.2.2010, téma „Zákon o provozu vyhrazených TZ“


Úvodem předsedající Kulatému stolu F. Holec přivítal zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR JUDR. Pavla Dvořáka, kterého místo sebe delegoval na toto jednání ministr JUDr. Petr Šimerka a poté předal slovo tajemníkovi PSTL HK ČR Ing. Dvořákovi k vysvětlení důvodů již cca 14leté snahy profesních spolků působících v oblasti TZ a sdružených v HK ČR o přijetí nové právní úpravy v oblasti zajištění bezpečného provozu technických zařízení (dále jen TZ).

Základním a neměnným cílem je dále již nevylepšovat technickou politiku státu přijatou v oblasti provozu TZ s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika na území ČR v období centrálně řízeného hospodářství (1968) založenou na principu „čím častěji TZ kontroluji, tím je bezpečnější a konstrukční řešení nerozhoduje“ a naopak přejít na princip technické politiky uplatňované technicky vyspělejšími státy „TZ vykazující konstrukční provozní riziko zůstává nebezpečné až do doby jeho odstranění, počet provedených kontrol nerozhoduje“. Přístup MPSV ČR k problematice zajištění bezpečnosti provozu TZ zůstává nadále negativní, neboť po již dvojnásobném přerušení prací na tomto tématu naopak účelově připravuje novely dalších vyhlášek ČÚBP 18, 19 a 21/1979 Sb., které pro svůj obsah jsou terčem kritiky technické veřejnosti již od roku jejich schválení, jsou zcela poplatné době svého vzniku a řeší pouze opět problematiku kontrol TZ. Zcela novým prvkem, který se objevil v již schválené novele vyhlášky č. 20/1979 Sb., je snaha o prolomení evropského práva v oblasti uvádění stanovených výrobků na trh a do provozu, kdy v ČR by nebylo možné uvést stanovené výrobky s posouzenou shodou autorizovanými osobami do provozu bez prozatím nikde nepopsaného úkonu provedeného státním subjektem (Technické inspekce ČR) po vzoru Slovenska. S bezpečností nemá tento krok nic společného, jde o ryze účelové řešení.

Zástupce MPSV ČR vysvětlil příčiny zastavení prací v roce 2008 a za hlavní důvod označil neochotu dotčených subjektů státní správy (MD ČR, ČBÚ, MO ČR) ponechat obecná TZ na jednotné právní úpravě a věnovat se pouze speciálním TZ. V této souvislosti vyzval HK ČR k oslovení příslušných resortů v této věci. Pokud by problematika provozu TZ zůstala na resortní úrovni, bude snahou MPSV ČR něco vyřešit v rámci novely zákona č. 308/2006 Sb.

V následné diskuzi vystoupili zástupci Asociace tlakových zařízení, Asociace zdvihacích zařízení, Elektrotechnického svazu českého a Unie výtahového průmyslu ČR, kteří ve svých příspěvcích nejen potvrdili základní principy požadované HK ČR:

 • jednotná úprava zajištění bezpečnosti provozu obecně používaných TZ s vysokým a středním stupněm zbytkového provozního rizika, resortům ponechat úpravu provozu pouze u TZ charakteristických pro resort;

 • rozhodujícím kriteriem míry bezpečnosti provozovaných TZ stanovit výskyt těch provozních rizik, která vyvolávají nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, obsluh, servisních a inspekčních pracovníků;

 • provozní rizika vysoké, střední a nízké úrovně u jednotlivých druhů TZ stanovit na základě analýz havárií a nehod, které se staly za posledních cca 20 let. Výsledná provozní rizika uvést v prováděcích předpisech k přijaté právní úpravě;

 • stanovit termíny inspekčních prohlídek/zkoušek prováděných třetí nezávislou stranou (např. inspekční orgány typu A, autorizované osoby, atd.) za účelem zjišťování výskytu provozních rizik;

 • u dříve instalovaných TZ stanovit, do kdy budou odstraněna zjištěná provozní rizika vysoké a střední úrovně;

 • stanovit základní minimální povinnosti vlastníkům a provozovatelům TZ s vysokým a středním stupněm zbytkového provozního rizika, jako jsou:
  - provádění kontrol, prohlídek, revizí, zkoušek pojmout jako součást řádné údržby a servisu provozovaných TZ;
  - zajistit provádění inspekčních prohlídek/zkoušek třetí nezávislou stranou,
  - udržovat svěřená TZ v mezích bezpečného provozu a průběžně odstraňovat provozní rizika zjištěná třetí nezávislou stranou ve stanovených termínech;

 • zřídit státní technický dozor, stanovit jeho základní pravomoci, jako jsou:
  o provádění stanovených dozorových úkonů zejména u TZ s vysokým a středním stupněm zbytkového provozního rizika,
  o ověřování způsobilosti k provádění inspekčních prohlídek/zkoušek třetích nezávislých osob,
  o zastavování provozu nebezpečných TZ,
  o sankcionování nerespektování právních předpisů vlastníky/provozovateli TZ nebo dodavatelskými firmami;
  o navrhovat odebírání profesních licencí k výkonu činnosti v případě zjištění hrubého porušení právních předpisů dodavatelskými firmami;

 • zohlednit specifika jednotlivých oborů TZ a provozovaná zařízení sledovat na základě skutečného technického stavu zjištěného výkonem inspekční činnosti;

 • zajistit optimální obsahovou i institucionální návaznost na systém uvádění výrobků na trh podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění;

 • kompetence k ověřování zvláštní odborné způsobilosti spojené s provozem a kontrolou TZ přesunout do oblasti zákona č. 179/2006 Sb., tedy delegovat na živnostenská společenstva,
  a dále poukázali na

 • nerespektování ustanovení odst. 1) § 7b zákona č. 124/2000 Sb. ze strany MPSV ČR a ustanovení § 21 zákona č. 309/2006 Sb. ze strany vlády ČR ve věci vypracování prováděcích předpisů k těmto právním předpisům se vztahem k provozu TZ, kdy do dnešního dne nebylo vypracováno nic;

 • čím dále aktuálnější potřebu nové právní úpravy.


Doporučení pro další postup z úrovně HK ČR
Oslovit z pozice prezidenta HK ČR
      1. Ministerstvo dopravy ČR, Český báňský úřad (MPO) a Ministerstvo obrany ČR ve věci sjednocení dozoru nad obecnými TZ.
      2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve věci dalšího možného postupu v řešení problematiky zajištění bezpečnosti provozu TZ na území ČR.
      3. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve věci novelizace socialistických vyhlášek ČÚBP č. 18, 19 a 21/1979 Sb. s tím, že zavedení účelového řešení nad rámec evropské legislativy po vzoru Slovenska, které ve svém důsledku poškozuje jak dodavatelské firmy, tak zákazníky a nijak nenapomáhá ke zvýšení bezpečnosti stanovených výrobků je ryze účelové k dosažení neoprávněných výhod pro výše uvedený státní subjekt a mělo by být z pozice HK ČR rázně odmítnuto s poukazem na nutnost vypracování nové právní úpravy se zavedením technické politiky vyspělejších států, nikoliv Slovenska.

Praha 2010-03-03Příspěvek zaslal webmaster on 07. 03. 2010 - 12:09:24 | Číst/Poslat komentář: 0 | printer friendly
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 3
jedinečný: 2

Tato stránka celkem ...
celkem: 46958
jedinečný: 21079

Celkový počet přístupů ...
celkem: 72075
jedinečný: 34093
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist