Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2019
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
Revize elektrických zařízení podle základní normy ČSN33 1500
Revize elektrických zařízení podle základní normy ČSN 33 1500
Prohlídky / Revize

Výchozí revize

Na tuto základní normu s účinností od 1.6.1991 navazují její změny – (ZMĚNA 1 ze srpna 1996, ZMĚNA Z2 z dubna 2000 a ZMĚNA Z3 z dubna 2004), ale i další normy ČSN navazují na základní normu ČSN 33 1500 jako např., pro stroje ČSN 60204-1 ed.2, pro rozváděče ČSN EN 60439-1 ed.2 z listopadu 2000 -(ZMĚNA A1 z prosince 2004) u kterých se provádí typové zkoušky (autorizovanou osobou nebo autorizovanou zkušebnou) nebo kusové zkoušky (které provádí výrobce), dále ČSN 33 1600 z …….., ČSN 33 1610 z …….., ČSN EN 60079-17 z………….nebo ČSN EN 61241-17 z ………….., podle kterých se provádí výchozí nebo periodické revize. V základní normě pro revize ČSN 33 1500 se v čl. 2.1 uvádí jako použitelné doklady pro sestavení revize např. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a/nebo Atesty podle Hospodářského zákoníku a/nebo jsou označeny tyto výrobky Certifikační značkou CE a CCZ.

Všechny tyto dokumenty jsou použitelné při provádění výchozích revizí, což je uvedeno v čl.4.1 ČSN 33 1500 a jeho odkazu na čl. 2.1, 2.2, a 2.5 citované ČSN.

Rovněž i nejnovější vydaný předpis pro revize el. zařízení ČSN 33 2000-6 ze září 2007 se na normu ČSN 33 1500 odvolává a to ve své stati 61 -Výchozí revize, viz zejména čl. 61.1.1 a 61.1.2 . Pokud jde o název „ R E V I Z E“ tak tato činnost je jasně formulována.

A/ Co tedy „Revizní technik“ může revidovat?

- Pokud bylo zařízení pro výrobu kontrolováno autorizovanou zkušebnou a bylo označeno certifikační značkou CE a/nebo CCZ, může být ještě následně toto zařízení revidováno revizním technikem?

- Pokud bylo zařízení kontrolováno autorizovanou osobou a bylo označeno certifikační značkou CE a/nebo CCZ, může být ještě následně toto zařízení revidováno revizním technikem?

- Pokud byl na zařízení vystaven Atest, může být ještě následně toto zařízení revidováno revizním technikem?

- Pokud je na zařízení výrobcem vystaveno Prohlášení o shodě může být ještě následně toto zařízení revidováno revizním technikem?

- Pokud je na zařízení výrobcem vystaven Protokol o kusové zkoušce může být ještě následně toto zařízení revidováno revizním technikem?


NA OTÁZKY JE JEDNOZNAČNÁ ODPOVĚĎ NEMŮŽE

B/ Co tedy „Revizní technik“ reviduje?

Jsou to VTZ, která nebyla kontrolována autorizovanou zkušebnou nebo autorizovanou osobou na která zařízení o jejich spolehlivosti a bezpečnosti si má vyžádat CERTIFIKÁTY, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ a/nebo Zápis o provedené kontrole s podpisem pověřeného pracovníka

Z uvedeného jak je zřejmé, revizní technik již tyto výrobky nereviduje, ale výsledky těchto dokumentů zařazuje do revizní zprávy a/nebo se na ně odvolává.

Obdoba podobného odvolávání se vztahuje i na další dokumenty jako např. opatření na ochranu před šířením ohně, kde za tyto protipožární opatření odpovídá dodavatelská firma, která tyto práce prováděla a revizní technik se přesvědčí, že bylo firmou vydáno potvrzení, že tato opatření jsou realizována, jak je uvedeno v poznámce N1 viz čl. 61.2.2 bod b) podle nové ČSN 33 2000-6.

Takže není to výhradní a výsostné postavení revizního technika, ale konglomerát dokumentů, na které jako na neopomenutelné doklady se odvolává nebo si je vyžádá a uloží do revizní zprávy.

Pokud se jedná o výrobky označené značkou CE, vyrobené a dovezené z jiných zemí, pak tato značka na výrobku je dostatečným argumentem, že zařízení bylo podrobeno všem předepsaným kontrolám, prohlídkám a měřením, než jeho výrobce zahájil výrobu a prodej.

Tím, že by revizní technik spotřebiče se značkou CZ nově revidoval, by převzal na sebe záruku a tedy i odpovědnost za provoz spotřebiče, kterou výrobce podle směrnic EU deklaruje lhůtou 2 roky.

Tedy každý nový spotřebič by měl být podrobován pouze kontrole spotřebiče „před použitím“ a ne revizi jak nesprávně požaduje ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.

Po uplynutí záruční lhůty by teprve revizní technik mohl provádět na certifikovaném výrobku předepsané kontroly, prohlídky, měření, ale v žádném případě REVIZI

Přesto je důležité, aby v záruční době pověřený pracovník a po záruční době revizní technik:

- provedl prohlídku, zda připojené el. zařízené není poškozeno
- překontroloval, zda zařízení je označeno předepsanou značkou CE, CCZ nebo ESČ
- překontrolovat, vystavení CERTIFIKÁTU a/nebo ATESTU
- překontroloval, zda jeho montáž odpovídá návodu výrobce
- překontroloval, zda nainstalované zařízení je v souladu s předloženou dokumentací

C/ Co tedy při výchozí revizi instalace a napojených zařízení revizní technik reviduje?

Jednotlivé úkony jsou uvedeny v kapitole č. 61.3, ČSN 33 2000-6, přičemž se revizní technik zejména soustředí na revizi propojovacích obvodů, tedy kabelových vedení, pospojování, předepsaných přídavných uzemnění a uvedení zařízení na stejný potenciál a proměření elektrických veličin a ujistí se, že připojená zařízení jsou CERTIFIKOVÁNA, které jsou důležité k dosažení bezpečnosti o čemž musí v posudku revizní zprávy informovat uživatele VTZ prohlášením, že „Zařízení je schopné bezpečného provozu“, jak požaduje čl. 6.1.2 ČSN 33 1500.

Pravidelná kontrola/revize

Pro periodické revize jsou požadavky uvedeny v čl. 4.2 ČSN 33 1500 v jejím platném znění.
Zde je zapotřebí se zejména seznámit s jednotlivými požadavky a odvolávkami na čl. 2.3, 2.6 a 2.7 citované ČSN.

V čl. 2.3 totiž je jasně uvedeno, že pokud nedojde ke změně jištění , pak „Zprávu o výchozí revizi“ “ nahrazuje „Záznam o kontrole“ s podpisem pověřeného pracovníka. Tedy jednoznačně se zde nepožaduje provedení revize, revizním technikem.

V čl. 2.6 se u přemísťovaných zařízení opět požaduje provedení „Záznamu o kontrole“ Tedy jednoznačně se zde nepožaduje provedení kontroly revizním technikem.

Pokud však tato elektrická zařízení jsou sestavována na místě z částí, pak musí být provedena „Výchozí revize“, kterou již provádí revizní technik.

V čl. 2.7 se u zařízení na kterých v průběhu jejich užívání byly provedeny práce charakteru „Oprav“, tak i tato zařízení jsou podrobena kontrole a o kontrole je vyhotoven zápis s podpisem pověřeného pracovníka. Tedy jednoznačně se zde opět nepožaduje provedení revize, revizním technikem.

Pověřený pracovník

Pověřený pracovník musí být odborně zdatný a splňovat požadavky kladené na jeho odborné vzdělání a získanou délku jeho odborné praxe.

Zvážíme-li práci pověřeného pracovníka s §5, tak se jedná o práci pod dohledem, pak se jedná o pracovníka s odbornou kvalifikací, podle dosud platné vyhlášky 50/78 Sb.

Zvážíme-li práci pověřeného pracovníka s §6-8, tak se jedná o samostatnou pracovní činnost, a o pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací, podle dosud platné vyhlášky 50/78 Sb.

Resumé

Provádění revizí el. ručního nářadí I., II. a III. třídy nebezpečnosti, lze v organizacích provádět „Pověřeným pracovníkem“, který byl proškolen a poučen podle ČSN 33 1600.
OPRAVA 1 k této ČSN na tomto úseku vlastně nic nemění.

Provádění revizí el. zařízení I., II. a III. třídy nebezpečnosti lze v organizacích provádět „Pověřeným pracovníkem“, který byl proškolen a poučen podle ČSN 33 1610.
OPRAVA 1 k této ČSN na tomto úseku vlastně nic nemění.

Provádění revizí el. ručního nářadí a el.spotřebičů I., II. a III. třídy nebezpečnosti, lze dodavatelsky provádět podle ŽZ pracovníkem s kvalifikací podle §6-8 podle vyhl.č. 50/78 Sb. kteří byli proškoleni a poučeni podle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.
Zde připomínám, že podmínkou pro zkoušku Revizního technika na ITI je mít OSVĚDČENÍ podle vyhl. č. 50/78 Sb. alespoň podle §6 a vyšším.

Proč pověřený pracovník může kontrolovat provedení instalace a nepožaduje se „Revizní zpráva“ od revizního technika, ale je postačující „Záznam o kontrole“, provedený pověřeným pracovníkem, když tyto rozvody nebyly kontrolovány autorizovanou zkušebnou a/nebo autorizovanou osobou ?
Toto platí i pro přemísťovaná zařízení, kde je ještě větší riziko a přesto se „Revizní zpráva“ nepožaduje, pokud se tato zařízení nesestavují na místě.

Je věcí odpovědnosti provozovatele, který si stanovil četnost provádění revizí, aby i v tomto směru si mohl stanovit, kdo pro něj bude realizovat revizi těchto zařízení, když zejména pracovníci co tato zařízení při práci používají jsou povinní před použitím spotřebičů vždy provést jejich kontrolu v rozsahu jek je uvedeno v citovaných ČSN na což byli proškoleni podle BOZP.

Naopak u el. ručního nářadí a el. spotřebičů došlo k volnému výkladu, že tato zařízení musí být kontrolována revizním technikem …. E4A ….přestože tato zařízení již byla podrobena důkladným kontrolám a měření a schválena autorizovanou zkušebnou a/nebo autorizovanou osobou!

Podle mého názoru by se ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 neměly v jejich
názvu označovat textem ……….Revize………., ale výstižnějším textem:

Kontrola, měření a zkoušení el.zařízeníV Brně dne 16.2.2008

[Submitted by misak11]Příspěvek zaslal webmaster on 07. 08. 2008 - 13:28:45 | Číst/Poslat komentář: 0 | printer friendly
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 3
jedinečný: 2

Tato stránka celkem ...
celkem: 46958
jedinečný: 21079

Celkový počet přístupů ...
celkem: 72075
jedinečný: 34093
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist