Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2019
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
Vážení kolegové v elektrotechnice. ( Julius Růžička )
V poslední době kolují v přímých jednáních, éterem i tiskem diskuze o tom, kdo má provádět revize spotřebičů a zda elektrický spotřebič či nářadí jsou vyhrazenými technickým zařízeními či nikoliv.
Pokud „zašmátrám“ v paměti, tak lidský mozek a srdce vyrábějí nezávisle na sobě elektrický proud, kterým mozek ovládá motoriku člověka a srdce svou vlastní činnost Při úrazu elektrickým proudem je do těla přiveden cizí proud, ,mnohonásobně vyšší a s jinou frekvencí než pracuje srdce. To vede k zpomalení tepové frekvence až k zástavě srdce a k omezení motoriky, ke křečím. Bylo vypočteno, že do času 0,4 vteřiny lze ještě křeč ovládnout a ze sevření se uvolnit. Na tomto principu jsou postaveny některé ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ostatní ochrany využívají principu zamezení jakéhokoliv přístupu k nebezpečnému dotyku. To ať bezpečným napětím či různými zábranami, překážkami, izolací apod. Neznamená to však, že při použití jakékoliv ochrany před úrazem se mění fyziologické účinky elektrického proudu na lidský organizmus. Z těchto důvodu je elektrická energie, potažmo elektrická zařízení, která ji vyrábějí, rozvádějí a zpracovávají, považována za zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života , zdraví a věcí tj. v současnosti vyhrazená technická zařízení.
Ve výše uvedených diskusích se na možnost úrazu, při poruše nebo momentální nefunkčnosti použité ochrany nějak zapomíná. Známe z praxe případy, kdy při poškozeném přívodu ke spotřebiči, nebyla nic platná jeho dvojitá izolace, známe případy, kdy nevypnul mechanizmus proudového chrániče a předřazený jistič jistil pouze vedení a pro spotřebič byl předimenzovaný, čímž vypnul v čase delším, než bezpečném a známe i další takové případy, kdy došlo k poruše či selhání použité ochrany. Na základě mého kréda, že „co nemohu vyloučit, s tím musím počítat“ je každé elektrické zařízení zařízením, které se zvýšenou mírou ohrožuje život, zdraví a věci a je tudíž vyhrazeným technickým zařízením.
Fyziologické účinky elektrického proudu na lidský organizmus asi nebudou předmětem dalších diskuzí, co je však nutné vyjasnit je fakt, kdo a jak smí na elektrických zařízeních pracovat ale daleko důležitější jsou PENÍZE kolem kterých se celá diskuze otevřeně či skrytě točí.
Je nutné hledat odpovědi na tyto otázky:

1. Kdo a proč přišel na to, že technik musí být přezkušován dvakrát. Jednou v tříleté lhůtě pro potřeby obhajoby § 6 a pokud koná dodavatelsky ještě §8 dle stávající vyhlášky již zrušeného ČÚBP 50/78 Sb. a v pětileté lhůtě z § 9 dle zákona 174/68 Sb. v platném změní §6c, odst.(4).
Jestliže důvodem jsou zjištění, že někteří RT při přezkušování mají slabší znalosti nebo, že při vydávání stanovisek ITI při předávání nových zařízení do provozu jsou zjišťovány závady, tak to svědčí o nedostatečné kontrole technických zařízení v provozu tudíž o absenci státního dozoru nad technickými zařízeními. Tito a podobní RT spolu s dodavatelskými firmami používají dnes již okřídlené „nikdo to po mně nechce“, tak co bych se učil, proč dodržovat ČSN, když investor neví, jak to má být a kontrola v provozu již nebude a stanovisko ITI nepotřebuji. apod.

2. Nabízí se otázka, kdo a proč přišel na to, že profesionál, elektrotechnik s kvalifikací §6 může konat na elektrickém zařízení i pod napětím, ale nesmí provést revizi spotřebiče nebo nářadí.
To, že je to dáno slůvkem „revize“ je zástupný důvod, hlavní důvod se nabízí „PENÍZE“. Osobu s §6 nepřezkušuje ITI a RT ano. A opět se opakuje, musí mít §6 a potom E4. Pokud se zkoušky dle vyhl. 50/78 Sb. dělají formálně nebo špatně, tak kde je orgán dozoru při zkouškách. Pokud jsou dodržovány podmínky vyhl. 50/78 Sb. §14 odst. (1) jsou pro osobu, která má vykonávat revize na spotřebičích či nářadí i „ předpisy….., které souvisejí s činností….., kterou má pracovník vykonávat…. . tj. i ČSN 33 1600, 33 1610 a 33 2000-4-41 a další. Je-li toto dodrženo a na protokolu o zkoušce zdůrazněno, naplňuje osoba (pracovník) vše, co k práci na elektrických spotřebičích či nářadí potřebuje. Pokud pomineme slůvko“revize“ ,bude tato osoba přezkušována jednou za tři roky, ale laciněji a bez ITI.


3. Další otázka, která se nabízí: kdo a proč nařídil či doporučil ITI přepracovat testy pro ověřování RT k březnu 2008 a co se tím sleduje. Proč ke zpracování nových testů nebyli přizváni zástupci těch, kterých se to bezprostředně týká tj. revizních techniků
Je všeobecně známo, že převážná část RT je úzce zaměřena na některé činnosti, Je málo těch, kteří provádějí revize jak ve zdravotnictví, tak v zemědělství či jiných specifikacích. Zkoušeni však jsou z celé plejády možností, podle toho jak jim bude test vygenerován. Podporuje to opět tzv. vzdělávací instituce, které je za nemalé (opět) PENÍZE připraví ke zkoušce toho, co v praxi potřebovat nebudou. Jestli pak v praxi koná nesprávně nebo dokonce nebezpečně je opět těžko zjistitelné při absenci státního dozoru nad bezpečností technických zařízení. Inspekce práce to zjistí jen výjimečně! Pravidelným přezkušováním RT je zajištěn příjem a tím částečně i existence ITI, jako příspěvkové organizace bez příspěvků a pravidelné platby RT této organizaci státního dozoru. Stát tímto způsobem řeší absenci státního dozoru nad technickými zařízeními v provozu a přenáší tak svou odpovědnost na elektrotechniky tak, že existenci organizace státního dozoru ITI Praha dotují svým povinným přezkušováním a vystavením oprávnění k činnostem na elektrických zařízením a na investory, kteří hradí provedení a vystavení stanoviska na základě ohlašovací povinnosti, které nemůže být vystaveno bez výchozí revizní zprávy. Pokud je revizní zpráva „dobrá“ je stanovisko jen suplující. Pokud je „špatná“, je zřejmě i „špatná“ tam, kde se stanovisko nevyžaduje a chybí tu soustavný tlak státního dozoru na RT po celou dobu jeho působnosti. (Veřejnost volá po přítomnosti policie na silnici přesto, že zákon o provozu na silnicích existuje a není dodržován ani řidiči z povolání, kteří jsou pravidelně přezkušováni)

Slůvkem „REVIZE“, který byl do ČSN nevhodně přeložen a vsunut tam tak problém, že revize smí provádět „revizák“ se devalvuje a komplikuje postavení revizních techniků E1 a E2. Ti by měli a mají pouštět do provozu formou výchozích revizí jen ta nová zařízení, která odpovídají požadavkům platných ČSN EN a další technické legislativy . Při pravidelných , nebo opakovaných revizích elektrických zařízeních v provozu , nechat v provozu jen ta zařízení, která neohrožují bezpečnost osob, zvířat nebo majetku, tj. včetně spotřebičů či nářadí. Při pravidelné revizi třeba jednou za pět let, zkontroluje, zda jsou dodržovány podmínky ČSN 33 1600 a 33 1610. Pokud ne, nejsou tato zařízení prokazatelně bezpečná a nedoporučí je používat, pokud neprovede revizi sám a doporučí nadále podmínky těchto ČSN dodržovat.

Závěr: Elektrické spotřebiče a nářadí jsou vyhrazenými technickými zařízeními. Není však nutné, aby jejich bezpečnost v provozu ( nehovořím o uvádění do provozu dle zákona 22/97 Sb.) kontroloval revizní technik, platí-li stále vyhláška 50/78 Sb. Zde udělali zřejmě chybu normotvorci zařazením slůvka „revize“ což nenavazuje na zákon o inspekci práce.Využijme proto nabídky generálního inspektora Ing. Mgr. Hahna.

V Liberci 17. 2. 2008

Julius Růžička

[Submitted by misak11]
Příspěvek zaslal webmaster on 07. 08. 2008 - 13:27:12 | Číst/Poslat komentář: 0 | printer friendly

Pokud chcete vložit komentář, musíte být přihlášen - přihlaste se( pokud nejste zaregistrován, tak klikněte ) zde připojit
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 0
jedinečný: 0

Tato stránka celkem ...
celkem: 13509
jedinečný: 8913

Celkový počet přístupů ...
celkem: 72075
jedinečný: 34093
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist