Vítejte
Uživ.Jméno:

Heslo:


Zapamatovat si mě

[ ]
Příspěvky pro rok 2019
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
Další stanovisko k revizi spotřebičů E4A (ing. Brom )
1) Požadavky na kontroly spotřebičů
Pokud si dáme jednotlivé skutečnosti pro revize ručního nářadí do tabulky, tak nám vyjde asi toto červené písmo značí rozpor:
tab. viz příloha :
2) tab. viz příloha :
http://elektrospolek.cz/bbforum/Soubory/revize_spotrebicu_ing._Brom_priloha.pdf


3) Co platí pro provoz výrobků

(zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud)

Zde je nutno použít směrnice nového a globálního přístupu a příručku, kterou v Evropě sestavili pro pochopení

P Ř Í R U Č K A PRO ZAVÁDĚNÍ SMĚRNIC ZALOŽENÝCH NA NOVÉM PŘÍSTUPU A GLOBÁLNÍM PŘÍSTUPU
Praha, červen 2000 Svazek č. 14, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - Přeloženo z anglického originálu prvně vydaného jako „Guide to the implementation of Directives based on New Approach and Global Approach“ (Katalogové číslo CO-22-99-814-EN-C


……..
Jednotný trh je jedním z velkých úspěchů naší doby. Tento ekonomický prostor, kde se zboží, služby, kapitál i pracovní síla volně pohybují, představuje základ prosperity Evropskéunie na cestě vstříc dvacátému prvnímu století.

Za účelem odstranění překážek ve volném oběhu zboží vyvinula Evropská unie původní novátorské nástroje. Přední místo mezi nimi zaujímají nový přístup k předpisům týkajícím se výrobků a globální přístup k posuzování shody. Společným rysem těchto doplňujících se přístupů je, že zásahy státní moci se omezují pouze na nezbytnou míru a průmyslu ponechávají co největší prostor k tomu, aby splnil své povinnosti vůči státní správě.

……

3.6 Uživatel (zaměstnavatel)
- Směrnice nového přístupu nestanoví povinnosti uživatelů; výjimkou jsou směrnice týkající se uvedení do provozu.
- Právní předpisy Společenství týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti mají dopad na údržbu a používání výrobků v působnosti směrnic nového přístupu, které jsou používány na pracovištích.

Mnoho výrobků, na které se vztahují směrnice nového přístupu, je používáno na pracovištích.
Podle směrnic vycházejících z článku 138 Smlouvy o ES65) mají zaměstnavatelé povinnosti, pokud jde o pracovní zařízení používané na pracovišti. Zaměstnavatel je každá fyzickánebo právnická osoba, která má zaměstnavatelský vztah k pracovníkovi (tj. k jakékolivosobě zaměstnané u zaměstnavatele) a odpovídá za podnik nebo závod. Podle směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení při práci (89/655/EHS, ve znění 95/63/ES) musí zaměstnavatel přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby všechna pracovní zařízení, která má pracovník k dispozici (např. stroje a přístroje), byla vhodná pro prováděnou práci a jejich použití nesnižovalo bezpečnost nebo nepoškozovalo zdraví pracovníků. Zaměstnavatel může obstarat nebo použít pouze pracovní zařízení, které je v souladu s ustanoveními příslušných směrnic nebo s minimálními požadavky stanovenými v příloze směrnice 89/655/EHS, pokud se ho žádná další směrnice netýká nebo týká jen částečně. Zaměstnavatel musí také učinit nezbytná opatření, aby bylo pracovní zařízení řádně udržováno. Zaměstnavatel je dále povinen poskytnout pracovníkům zaškolení a informace týkající se provozu pracovního zařízení.
…..

……
Ve směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků se požaduje, aby výrobci uváděli na trh pouze bezpečné výrobky. Výrobci jsou povinni v mezích své činnosti poskytnout spotřebitelům příslušné informace, které jim umožní posoudit rizika spojená s výrobkem v případě, že taková rizika nejsou ihned zřejmá bez dostatečného upozornění, a upozorní je na nutnost postupovat opatrně vzhledem k těmto rizikům. Jsou také povinni přijmout opatření odpovídající charakteristikám výrobků s cílem získat informace o možných rizicích a v případě potřeby podniknout patřičné kroky včetně případného stažení výrobku z trhu54).
…..
Podle směrnice o zavádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovník při práci (89/391/EHS) mají pracovníci obecnou povinnost v maximální možné míře dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, jež mohou být poškozeny jejich prací. Podle školení a instrukcí poskytnutých zaměstnavatelem musí například správně obsluhovat a užívat strojní zařízení, přístroje a další výrobní prostředky a osobní ochranné prostředky.
……
Podle směrnice o zavádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci (89/391/EHS) mají pracovníci obecnou povinnost v maximální možné míře dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, jež mohou být poškozeny jejich prací. Podle školení a instrukcí poskytnutých zaměstnavatelem musí například správně obsluhovat a užívat strojní zařízení, přístroje a další výrobní prostředky a osobní ochranné
prostředky.
…..
Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti přísnější požadavky, pokud jsou slučitelné se Smlouvou. Ustanovení směrnic nového přístupu musí být respektována a v dodatečných vnitrostátních opatřeních tedy nemůže být požadována úprava výrobku v působnosti směrnice nového přístupu a ani nemohou být ovlivňovány podmínky uvedení takového výrobku na trh.
….
Podle směrnice o zavádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci (89/391/EHS) mají pracovníci obecnou povinnost v maximální možné míře dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, jež mohou být poškozeny jejich prací. Podle školení a instrukcí poskytnutých zaměstnavatelem musí například správně obsluhovat a užívat strojní zařízení, přístroje a další výrobní prostředky a osobní ochranné
prostředky.

Duch těchto směrnic je vidět i ve vyjádřeních MPSV a SUIP

Brno 6. února 2008

[Submitted by misak11]
Příspěvek zaslal webmaster on 07. 08. 2008 - 13:24:50 | Číst/Poslat komentář: 1 | printer friendly
Komentáře
Re: Další stanovisko k revizi spotřebičů E4A (ing. Brom )  webmaster | 07. 08. 2008 : 13:25

Komentáře: 14


Odpovědět na:
Další stanovisko Ing.Broma ze dne 10.2.2008

http://elektrospolek.cz/bbforum/Soubory/revize_spotrebicu_ing._Brom_priloha_2.pdf


Pokud chcete vložit komentář, musíte být přihlášen - přihlaste se( pokud nejste zaregistrován, tak klikněte ) zde připojit
Poslední komentáře
[novinky] Poznámky z činnosti Sekce elektro při HK ČR, UE ČR, ESČ a našeho ČES
Posted by Milan Bureš on 08. 01. 2012 : 11:23
Zdravím.U zrodu aktivit elektrotechniků byl kolekt [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 01. 09. 2011 : 17:17
Vážený pane,děkujeme Vám za Vaše připomínky k přip [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by webmaster on 13. 08. 2011 : 10:23
Dobrý den vážený pane p.t.Juránku,připojuji se k v [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Zdravím.Dnes jsem zjistil další místo, kde je peti [Dále...]

[novinky] !!!!! P E T I C E !!!!! Zrušení SPŠE Brno Kounicova 16
Posted by Milan Bureš on 10. 08. 2011 : 17:05
Vážený pane hejtmanedovoluji si Vás za EŽS Brno os [Dále...]

[Obsah] Sekce pro členy Rady EŽS Brno
Posted by webmaster on 15. 02. 2011 : 14:28
[novinky] Vyšla nová ČSN 33 1600 ed.2. Je to revize? Odpověď SUIP Opava na tuto otázku
Posted by bures on 05. 12. 2009 : 11:12
Opis E-mailu:Přeji pěkné odpoledne.Děkuji za Vaši [Dále...]

[novinky] BEZPTLATNOST NOREM PODPORUJE I OMBUCMAN
Posted by bures on 31. 01. 2009 : 16:11
Pokud jde o EŽS tak již dlouhodobě poukazujeme na [Dále...]

[novinky] Samoodpočet elektřiny - důležité
Posted by bures on 11. 01. 2009 : 17:26
Vyjádření p. Reicha.On má sjednaný odběr od jiné o [Dále...]

[novinky] Připomínky k návrhu nového ŽZ a o VTZ
Posted by misak11 on 07. 08. 2008 : 15:55
Pane Valenta, zatím díky za jediné informace, kter [Dále...]

Počítadlo
Tato stránka dnes ...
celkem: 0
jedinečný: 0

Tato stránka celkem ...
celkem: 13509
jedinečný: 8913

Celkový počet přístupů ...
celkem: 72075
jedinečný: 34093
Tato stránka je vytvořena pomocí e107, vztahuje se na ni licenční ujednáníGNU GPL Licence.

e107.v4 theme by jalist