Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni
Přátelské posezení u příležitosti 70. narozenin p. Bureše proběhly ve vinárně „Malá Eliška“.
Úvodního slova se ujal p. PhDr. Neudert Oldřich, se kterým p. Bureš spolupracoval ve firmě PANEKOS.
Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni

Oslavenec poděkoval a současně přivítal všechny přítomné. Poté několika jeho vzpomínkami uvedl jeho pracovní kontakty z předchozích let a zejména přidal několik osobních postřehů, které se budou v dalších létech týkat všech elektrotechniků, revizních techniků, projektantů a podnikatelů.

Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni
Na oslavě byli přítomní spolupracovníci a podnikatelé se kterými je p. Bureš v pracovním kontaktu a zejména dlouhodobí spolupracovnici p. Purš, p. Rech – pokladník a hospodář EŽS, členové rady EŽS a p. Reich za SejM při OHK Brno.
Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni
Po občerstvení se rozproudila společenská debata a nejen ta, která pochopitelně mezi jednotlivci končila řešením některých jejich pracovních úkonů.  P. Smutný však harmonikou rozviřoval zpěvem Moravských písní takovou náladu, že se přidali i ostatní, což korunovalo všeobecné veselí přítomných.
Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni
Ing. Prokop a Ing. Hála diskutují co bude nového v časopise Etm, zatímco Ing. Wasik –nový hospodář v EŽS a p. Vrbas ještě dokončují řešení svých pracovních postupů.   P. Smutný znovu nasazuje harmonikou tu nejpříznivější náladu, která zejména při sklence dobrého vína zvlášť vynikne. Přidávají se pánové Rech, Pernikář, další, další a další až stěny vinárny jen vibrují. Na přátelské posezení přichází za „elektriku.cz“ i p. Minařík.
 
Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni Pro zvětšení klikni
P. Smutný je k neutahání a pěje jednu píseň za druhou. Oslava 70. narozenin p.Bureše, mistra EŽS, předsedy KUE za JmK a místopředseda UE ČR se neodvratně blíží ke konci.
S každým odcházejícím se p. Bureš loučí, děkuje za účast a současně přijímá i žádost všech, aby mezi nimi byl co nejdéle a zejména setrval v jeho pracovní svěžesti, kterou oslavenec tak jednoznačně oplývá.