Předejděte zbytečnému "vypadávání" chrániče použitím "chráničojističů" ve velikosti běžného jističe!


Také se Vám stává, že pokud je v rozvaděči jeden proudový chránič pro více obvodů, tak často vypíná zbytečně? Chraňte každý obvod chráničojističem! BONEGA jako první na světě přináší plnohodnotný cenově výhodný
6 kA proudový chránič s nadproudovou ochranou („chráničojistič“) ve velikosti běžného jističe.

Proč chrániče zbytečně vypadávají?
Proudový chránič je nastaven tak, aby vypnul při překročení povolené hranice úniku proudu (např. nad 30 mA). Pokud jeden chránič hlídá více obvodů současně, úniky proudů v jednotlivých obvodech chránič sčítá. Chránič tím pádem při překročení povolené hranice pro jistotu obvody přeruší, protože není schopen detekovat, jestli např. 30 mA uniká jen v jednom obvodu (v té chvíli je vypnutí z hlediska rizik nutné) a nebo jsou úniky proudu po nepodstatných 5 mA v šesti obvodech (v té chvíli je vypnutí zbytečné). Každé takové nežádoucí vypnutí chrániče může znamenat, že se v celém bytě, kanceláři či dokonce i patře přeruší dodávka elektrické energie s následnými ztrátami a problémy.

Samostatný chránič a jistič v každém obvodu? Příliš drahé a hodně objemné.
Aby proudový chránič opravdu odpínal obvody jen v opodstatněných případech, je třeba, aby byl každý obvod chráněn jističem i proudových chráničem. Náklady na oba přístroje samostatně jsou však poměrně vysoké a navíc takové řešení zabírá mnoho místa v rozvaděči.

Dvoumodulový „chráničojistič“? Také dost drahé a objemné.
Doposud existovali kombinované přístroje ve dvoumodulovém provedení, tzv. RCBO (kombinovaný přístroj jistič + chránič) někdy nazývané také jako „chráničojističe“ či „jističochrániče“. Tato dvoumodulová konstrukce je však hlavně vhodná pro průmyslové užití neboť zabírá dost místa v rozvaděči a pro bytovou výstavbu je toto RCBO cenově náročné.

Jednomodulový „chráničojistič“ ve velikosti jističe? Momentálně nejvhodnější řešení.
Miniaturní provedení v jednomodulové šířce odpovídající normě EN ČSN 60898 (vhodné pro bytovou výstavbu) však doposud nebylo. Vývojový tým firmy BONEGA to přijal jako velkou výzvu a jako první na světě přináší takovýto plnohodnotný kombinovaný přístroj („chráničojistič“) v jednom modulu s 6 kA vypínací schopností .

Nový 6 kA "chráničojistič" BONEGA ve velikosti klasického jističe tento problém řeší, neboť za výhodnou cenu nabízí kombinovaný přístroj v rozměrech klasického jističe.Nový „chráničojistič“ zachovává praktické přednosti ostatních přístrojů BONEGA
I nové RCBO je v designu řady BONEGA PEP a zachovává tak oblíbené praktické inovace:
• signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
• možnost napojení příslušenství jako jsou napěťové či podpěťové spouště, signalizační kontakty
• optická signalizace stavu kontaktů
• patentově chráněno
• barevné páčky podle hodnot jmenovitých proudů
• propojitelnost s jinými přístroji
• příznivá základní cena od 475 Kč bez DPH a bez smluvních rabatů
• 3 roky záruka

Sortiment

Po průzkumu trhu uvádíme v první fázi prodeje od 20.2.2012 následující sortiment:

• B 6A / 30 mA

• B 10A/ 30 mA

• B 13A/ 30 mA

• B 16A/ 30 mA

• C 10A/ 30 mA

• C 13A/ 30 mA

• C 16A/ 30 mA

 

Výrobně jsme však připraveni na základě poptávky rozšířit sortiment na hodnoty od 1A do 63A, v charakteristikách B, C, D. Firma BONEGA proto ráda uvítá podněty k rozšíření typů či jiné náměty na webu: http://www.bonega.cz/napady.

 

NAHORU