Jubileum

 

Pan kolega Stanislav Smutný oslavil v sobotu 1.11.2008 své 75.narozeniny v plné svěžesti.

Dovolil jsem si poděkovat a popřát hodně zdraví za SejM i mou maličkost.

 

S přáním hezkého dne

Jiří Reich

*****************************************************************************************************

Vážený pane Stanislave Smutný,

dovolte mi, abych jménem Rady EŽS Brno a všech členů EŽS
se v těchto dnech i já připojil ke gratulantům a

blahopřál Vám k Vašemu

vzácnému životnímu jubileu při dovršení Vašeho věku


75 let


Přejeme Vám do dalších let
hodně zdraví, svěžesti a mnoho pracovních a osobních úspěchů

Jménem Rady mistr EŽS Brno       
Milan Bureš

V Brně dne 3.11.2008

 

NAHORU