Veletrh VIENNA-TEC 2008

Dne 7.10.2008 navštívili elektrotechnici z Brna a okolí mezinárodní veletrh Veletrh VIENNA-TEC 2008. Pozvání zorganizovala Sekce elektrotechniků jižní Moravy za pomoci firmy Schwarz & Partner, spol. s r. o., která zajistila pro účastníky dopravu a VIP vstupenky.

Poměrně nízký počet účastníků převyšovala jejich odbornost. Mnozí, kteří o účast měli zájem, byli pracovně vytíženi natolik, že se přes veškerou snahu nemohli zúčastnit.

Snahou pořadatelů a organizátorů byla spokojenost účasníků. Dle vyjádření zúčastněných se podařilo většinu uspokojit, jak se například vyjádřil nejzkušenější a nejdříve narozený pan Stanislav Smutný.

Dovolujeme si popřát drahému kolegovi k blížícímu se jubileu – třičtvrtěstoletí pevné zdraví, a jak potvrzuje fotografie, neutuchající chuť do života.

Jiří Reich

 

NAHORU