Zákon o uznání kvalifikací

 

8.8.2007

Vzniká nová možnost uznávání kvalifikací

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jehož účinnost začala 1. srpna, začal být uváděn do praxe. Úspěšně totiž začal proces schvalování standardů pro dílčí kvalifikace, které jsou základem nového systému. Ten má lidem umožnit získání plnohodnotného dokladu o dosažené kvalifikaci na základě přezkoušení, aniž by museli několik let chodit do školy.

V současnosti je schváleno prvních 37 standardů pro dílčí kvafikace z oblasti gastronomie, hotelnictví a potravinářství. Celkem jsou vypracovány standardy pro téměř 300 dílčích kvalifikací z oblasti výroby, řemesel a služeb a postupně budou schvalovány. Jejich tvorbu má na starosti Národní ústav odborného vzdělávání v rámci systémového projektu Národní soustava kvalifikací (NSK).

Nový způsob uznávání kvalifikací bude mít smysl jen za předpokladu, že ho budou přijímat zaměstnavatelé a že budou uznávat certifikáty, které tímto způsobem lidé získají. Proto jsou všechny standardy vznikající v rámci NSK konzultovány nejen s jednotlivými profesními a zaměstnavatelskými svazy, cechy a asociacemi, ale také s tzv. sektorovými radami. Teprve poté, co standardy odsouhlasí zástupci zaměstnavatelů, jsou předkládány ke schválení jednak příslušnému resortnímu ministerstvu, jednak Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Zkoušení budou provádět tzv. autorizované osoby, tedy firmy, školy i fyzické osoby, které k tomu získají oprávnění od resortního ministerstva (tzv. autorizujícího orgánu). Autorizace bude probíhat postupně v závislosti na tom, jak budou schvalovány standardy pro jednotlivé skupiny oborů. Zájemci o získání dílčí kvalifikace se budou hlásit k těmto autorizovaným osobám, kde budou vyzkoušeni před komisí podle hodnoticích standardů. Kdo u této zkoušky uspěje, získá celostátně platné osvědčení.

 

Proč se stát autorizovanou osobou

 

Získání autorizace je jistě dobrou šancí pro střední a vyšší odborné školy, jimž v současnosti rychle ubývá žáků. Mohou tedy rozšířit svou působnost i na dospělé a nabízet jim nejen vzdělávací kurzy, ale také možnost přezkoušení z toho, co se naučili mimo školu, a získání celostátně platného certifikátu.

 

Autorizovanou osobou by se mohly stát i různé organizace a firmy působící v oblasti celoživotního vzdělávání a nabízející např. rekvalifikační kurzy. Mohou pak svou nabídkou oslovit i skupinu lidí, kterým nestačí osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu, nebo občany, kteří ani středoškolské kvalifikace nedosáhli. Získání certifikátu na jednu nebo více dílčích kvalifikací by jim mohlo pomoci například když jsou nezaměstnaní a hledají místo.

Více na : >>>www.narodni-kvalifikace.cz <<<

nebo : >>>http://www.nsk.nuov.cz/<<<

 

NAHORU